Usługi bieżącej eksploatacji

Usługi bieżącej eksploatacji

Katowice / Śląsk

Decydowanie jakie usługi w zakresie eksploatacji powinny być zakupione dla nieruchomości (budowy, remonty, modernizacje, utrzymanie porządku i czystości, usługi ochroniarskie, usługi telekomunikacyjne, usługi pogotowia technicznego, dostawy energii cieplnej, elektrycznej i gazu, dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych) za każdym razem leży po stronie właściciela lub zarządcy obiektu. Staramy się być pomocą dla tych podmiotów, bardzo często ograniczając ilość firm operujących na danych nieruchomościach, poprzez fachowe doradztwo w danym zakresie.

Nasi klienci

W naszej historii wykonywaliśmy pracę dla największych firm takich jak:

10
Lat na rynku
84
Pracowników
115000
Ton konstrukcji
1000000
Pomalowanych m2

Odśnieżamy i utrzymujemy tereny zewnętrzne

Doskonale zdajemy sobie sprawę z zagrożenia, jakim może być zalegający na dachach w okresie zimowym śnieg. Jego usunięcie to nie tylko obowiązek każdego właściciela, czy zarządcy nieruchomości, to po prostu bezpieczeństwo pracowników oraz klientów. Jednocześnie wizerunek Państwa firmy tworzą również m.in. prawidłowo odśnieżone tereny zewnętrzne na terenie obiektu, w tym chodniki, drogi oraz parkingi. Proponujemy szybkie, solidne i bezpieczne odśnieżanie nawet największych powierzchni. Odpowiednia koordynacja brygad pracowników oraz nabyte na wielu obsługiwanych obiektach doświadczenie, zmniejsza do minimum czas wykonywanych zleceń, gwarantuje spokój właściciela nieruchomości oraz zapewnia najwyższy poziom usług za przystępną cenę. Zadbamy o wizerunek otoczenia Państwa obiektu poprzez bieżące utrzymanie terenów zewnętrznych (np. koszenie trawy, grabienie liści) czy zgodne z wytycznymi inwestora zaprojektowanie i wykonanie zieleni.

Prowadzimy kontrle, inspekcje oraz konserwacje

Na zlecenie przeprowadzamy kontrole i inspekcje nieruchomości – zgodnie z wszelkimi przepisami prawa budowlanego, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, zakończonych sporządzeniem protokołów kontroli, obiektów, instalacji i urządzeń technicznych. W zakresie świadczonych usług prowadzimy również audyty ochrony przeciwpożarowej obiektów, a także audyty energetyczne, często niezbędne przy planowanych robotach termomodernizacyjnych (np. celem uzyskania premii termomodernizacyjnych). Doradzimy przy konstruowaniu planów konserwacji. Wszystkie elementy nieruchomości poddamy konserwacji we własnym zakresie lub przyjmiemy funkcję inwestora zastępczego nad realizacją tych zadań.

Służymy pomocą w sytuacjach awaryjnych

Zapewniamy usługi technicznego pogotowia awaryjnego. Niezwłocznie zabezpieczamy oraz usuwamy awarie oraz ich skutki.