UNILEVER

Gruntowny remont zaplecza socjalnego

Gruntowny remont zaplecza socjalnego w zakładach produkcyjnych firmy Unilever Polska. Prace obejmowały wszystko od zdekonstruowania starych wnętrz, po ich rekonstrukcję i biały montaż.