Qumak

Wylewki betonowe M. FINANSÓW

Wykonanie, montaż ram stalowych wraz z wypełnieniem rusztów wylewką pianobetonową – Ministerstwo Finansów.

Przygotowania do wykonania serwerowni

Przygotowania do wykonania serwerowni w Ministerstwie Finansów. Zlecenie obejmuje również spawanie metalowych ram tłumiących.

Gotowa Serwerownia

Wykonana serwerownia w Ministerstwie Finansów. Zlecenie obejmuje również spawanie metalowych ram tłumiącyh.